Kolejni przewodniczący Zespołu Misyjnego „Wschód”

O. Grzegorz Ruksztełło CSsR
Pomysłodawca i pierwszy szef Zespołu w latach 1991-1992. Od 1993 r. pracuje w Rosji, obecnie jest proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pioniersku (obwód kaliningradzki).

O. Dariusz Paszyński CSsR
Kierował Zespołem w latach 1992-1993. Od 1994 r. pracował w Rosji, gdzie wybudował kościół w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Orsku (obwód orenburski, południowy Ural). Był przełożonym Regii Św. Gerarda (redemptoryści pracujący w Rosji i Kazachstanie). Od 2015 r. pełni funkcję wikariusza prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

O. Waldemar Słota CSsR
Przewodniczył Zespołowi od 1993 do 1994 r. Długie lata pracował w parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, będąc jednym z budowniczych kościoła. Obecnie jest proboszczem w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy (Białoruś, obwód grodzieński).

O. Andrzej Bałuk CSsR
Kierował „Wschodem” w latach 1994 – 1996. Pracował również na terenach byłego ZSSR (Białoruś, Kazachstan). Obecnie posługuje w Domu Rekolekcyjnym Redemptorystów w Łomnicy Zdroju.

O. Ryszard Hajduk CSsR
Przewodniczył Zespołowi w latach 1996 – 1997. W roku 2000 prowadził zajęcia z teologii w College’u Teologicznym im Św. Tomasza z Akwinu w Orenburgu (Rosja). Obecnie kieruje Katedrą Teologii Praktycznej WT UWM w Olsztynie. Jest także wykładowcą w WSD Redemptorystów w Tuchowie.

O. Krzysztof Strzelczyk CSsR
Kierował Zespołem w latach 1997 – 1998. Obecnie jest misjonarzem w Republice Czeskiej.

O. Artur Wilczek CSsR
Był przewodniczącym Zespołu w latach 1998 – 2000. Od 2001 r. pracuje w Rosji. Obecnie jest proboszczem w parafii św. Jana Pawła II w Togliatti (obwód samarski), gdzie budowany jest pierwszy w Rosji kościół pod wezwaniem tego Świętego.

O. Zdzisław Klafka CSsR
Kierował „Wschodem” w 2001 r. Były Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Obecnie jest rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

O. Sławomir Romanowski CSsR
Był szefem Zespołu w latach 2002- 2003. Aktualnie pracuje w Polskiej Misji Katolickiej w Kopenhadze (Dania).

O. Paweł Drobot CSsR
Kierował Zespołem od czerwca 2003 do sierpnia 2009 r. Pracował m. in. w parafii pw. Matki Bożej Loretańskiej w Orenburgu w Rosji (południowy Ural). Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów. Jest wykładowcą teologii pastoralnej w WSD Redemptorystów w Tuchowie.

O. Witold Hetnar CSsR
Jest przewodniczącym Zespołu Misyjnego „Wschód” od sierpnia 2009 r. W prace „Wschodu” włączał się już w okresie studiów seminaryjnych, uczestnicząc w szeregu rekolekcji organizowanych na Białorusi. Duszpasterską praktykę diakońską odbył w parafii pw. Matki Bożej Loretańskiej w Orenburgu w Rosji. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 2001 r. skierowany został do pracy duszpasterskiej w Głogowie. W latach 2002 – 2009 odbywał studia w Rzymie z zakresu katolickiej nauki społecznej. Obecnie jest wychowawcą i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.