Aktualności

Zakończenie zbiórki przyborów szkolnych w Przedszkolu Publicznym w Szynwałdzie

Kolejne przedszkole zaangażowało się w organizację zbiórki materiałów szkolno-biurowych na potrzeby działalności Zespołu Misyjnego „Wschód”.

26 czerwca dwóch braci kleryków redemptorystów należących do naszego Zespołu odebrało przedmioty zebrane przez dzieci w Przedszkolu Publicznym w Szynwałdzie. Bracia zaprezentowali dzieciom kilka fotografii oraz filmów z rekolekcji wakacyjnych organizowanych przez Zespół, a także opowiedzieli o sytuacji, w jakiej znajdują się rówieśnicy przedszkolaków w krajach Europy Wschodniej. Dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom Przedszkola, a przede wszystkim rodzicom i dzieciom za włączenie się w tę akcję niesienia pomocy na rzecz Zespołu.

br. Piotr Mazur CSsR