Aktualności, Działalność, Zjazdy

64.Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego Wschód

13 października w Domu Zakonnym o. Redemptorystów w Tuchowie, wspólną Mszą Świętą, rozpoczęliśmy 64. Ogólnopolski Zjazd ZM „Wschód”.

Zjazd był przede wszystkim okazją do podsumowania naszej działalności w 2022/2023 roku, której centralnym punktem były „Wakacje z Bogiem”. W tym roku rekolekcje odbyły się w Mołdawii oraz Rumunii. Podsumowaniu tych wydarzeń poświęciliśmy najwięcej miejsca. Animatorzy z grup wyjazdowych mieli okazję przedstawić miejsca, w których posługiwali i opowiedzieć o swoich doświadczeniach pracy misyjnej. Podjęliśmy także próby usprawnienia organizacji przyszłych wyjazdów wakacyjnych, a nasze pomysły przedstawiliśmy Zarządowi.

Ogólnopolskie Zjazdy są dla nas także okazją do formacji misyjnej. Br. Tomasz Pasieka zapoznał nas z orędziem Papieża Franciszka na 97. Światowy Dzień Misyjny. Motto orędzia inspirowane jest relacją uczniów podróżujących do Emaus, z Ewangelii św. Łukasza – „Pałające serca, stopy w drodze” (por. Łk 24, 13-35). Na wzór uczniów mamy mieć „pałające serca z powodu Pism wyjaśnianych przez Jezusa, oczy otwarte na rozpoznanie Go, i jako punkt kulminacyjny, stopy w drodze”. Mimo naszych wad, niedociągnięć i słabości Bóg jest zawsze z nami. Jest blisko nas szczególnie, gdy odczuwamy trudy naszej pracy misyjnej. Papież przypomina nam, że nie możemy stracić nadziei, szczególnie w trudnych momentach, ponieważ jesteśmy Jego narzędziami i pokornymi współpracownikami w dziele ewangelizacji. Jezus jest żywym Słowem, które może rozpalić serce. Dzięki lekturze Pisma Świętego możemy lepiej poznawać Jezusa i Jego naukę. Słowo Boże sprawia, że nasze serca pałają, a oczy otwarte są na rozpoznanie Chrystusa w Eucharystii. Piękna i wyjątkowości spotkania z żywym Jezusem nie możemy zachowywać wyłącznie dla siebie. To doświadczenie skłania nas do tego, aby nasze stopy były w drodze. Mamy być gotowi nieść Chrystusa innym!

Zjazd był również okazją do wspólnej modlitwy za dzieło misyjne, którego się podejmujemy. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za wakacyjne wyjazdy. Modliliśmy się za uczestników rekolekcji, parafie, które nas gościły oraz za księży, którzy z wielką serdecznością i otwartością przyjmują Zespół Misyjny. Polecaliśmy w modlitwie również te miejsca, do których w tym roku, nie dane nam było jechać. W sobotniej Mszy Św. uczestniczył o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, który w minionych latach, jako kleryk, należał do Zespołu Misyjnego. W homilii przypominał nam o tym, jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego i życie nim.

Czas wschodowego zjazdu był również okazją do spotkania się i spędzenia czasu w gronie ludzi, którzy odnajdują swoje powołanie w pracy misyjnej w krajach byłego ZSRR. Był to czas radości z obecności drugiego człowieka. Nie zabrakło planszówek, rozmów do późnych godzin wieczornych oraz śpiewów „wschodowych”, które są stałym punktem naszych spotkań. Nie zabrakło również spotkania z Jezusem podczas całonocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Ze zjazdu wyjechaliśmy przepełnieni radością spotkania z drugim człowiekiem i zmotywowani do dalszej pracy misyjnej.

Marta Mądziel, Elbląg