Aktualności, Działalność, Zjazdy

65. Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego “Wschód”

W dniach 1–4 maja 2024 roku w Domu Rekolekcyjnym „Góra” Tabor w Lubaszowej odbył się 65 Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”. Zjazd majowy, jak co roku, służy przygotowaniom do wakacyjnych wyjazdów rekolekcyjnych. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w środę od wspólnej Eucharystii, a następnie mogliśmy spędzić ze sobą kilka chwil na rozmowach przy herbacie. Kolejnego dnia towarzyszyła […]

Aktualności, Działalność

Katechezy Misyjne 2024

11 Kwietnie 2024 roku wraz z bratem Bartłomiejem przeprowadziliśmy katechezy misyjne w pięciu placówkach edukacyjnych. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej w Siedliskach k. Bobowej. Następnie byliśmy w Szkole Podstawowej w Jankowej, w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Wilczyskach oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Podczas katechez opowiadaliśmy uczniom o pracy misyjnej Kościoła na […]

Aktualności, Działalność, Życie Kościoła

Wielkopostne aktywności misyjne naszego Zespołu

Niedziela misyjna u bł. Rodziny Ulmów w Markowej W ostatnią niedzielę lutego (tj. 25.02) w parafii pw. św. Doroty w Markowej poprowadziliśmy niedzielę misyjną. Podczas trzech Mszy Świętych o. Sylwester wygłosił kazania, w których nawiązał do pracy Zespołu i naszej działalności, a Paulina Jeżakowska miała możliwość podzielić się swoim doświadczeniem wyjazdów wakacyjnych. Dzięki uprzejmości Księdza […]

Aktualności, Działalność, Zjazdy

64.Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego Wschód

13 października w Domu Zakonnym o. Redemptorystów w Tuchowie, wspólną Mszą Świętą, rozpoczęliśmy 64. Ogólnopolski Zjazd ZM „Wschód”. Zjazd był przede wszystkim okazją do podsumowania naszej działalności w 2022/2023 roku, której centralnym punktem były „Wakacje z Bogiem”. W tym roku rekolekcje odbyły się w Mołdawii oraz Rumunii. Podsumowaniu tych wydarzeń poświęciliśmy najwięcej miejsca. Animatorzy z […]

Aktualności, Działalność, Zjazdy

64. Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego Wschód [ZAPROSZENIE]

Drodzy Wschodowicze! 64 Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego Wschód odbędzie się od 13 do 15 października 2023 r. w Domu Zakonnym Redemptorystów w Tuchowie. Jest to dobra okazja by spotkać się we wspólnocie, wymienić doświadczeniami po wakacyjnych rekolekcjach, a dla nowych osób, chcących włączyć się w dzieło ewangelizacji krajów byłego Związku Radzieckiego, do zapoznania się z […]

Aktualności, Działalność, Rekolekcje

Wakacyjne rekolekcje Zespołu Misyjnego „Wschód” 2023 w Mołdawii i Rumunii

Mołdawia W dniach od 12-15 lipca w Rîșcani w Mołdawii odbywały się rekolekcje Zespołu Misyjnego „Wschód” pt. „Świętymi bądźcie”. Z ramienia Zespołu na miejsce udały się cztery osoby: o. Piotr Czechowicz CSsR, br. Bartłomiej Laskowski CSsR, Małgorzata Rowińska- Marcke oraz Magdalena Mazur. Rekolekcje były skierowane do ministrantów i wzięło w nich udział dwudziestu chłopców w […]

Aktualności, Działalność, Redemptoryści

Katecheza misyjna w Jankowej i Grybowie

W czwartek, 18 maja 2023 r., br. Bartłomiej Laskowski i br. Hubert Stański udali się z katechezami misyjnymi na zaproszenie Dyrekcji do Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Jankowej i do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie. Spotykając się z dziećmi i młodzieżą scharakteryzowali dzieło misyjne Kościoła i naszego Zespołu. Serdecznie dziękujemy […]

Aktualności, Działalność, Redemptoryści

63. Ogólnopolski Zjazd ZM “WSCHÓD”

Tradycyjnie, na przełomie kwietnia i maja odbył się 63. Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód” (30.04-3.05). W tym roku było nam dane spotkać się w Domu Rekolekcyjnym „Góra Tabor” w Lubaszowej, gdzie każdy Wschodowicz wraca z sentymentem. Zjazdy ZM „WSCHÓD” mają charakter przede wszystkim formacyjny, dlatego centralnym punktem dnia jest Eucharystia – od niej też rozpoczął […]

Aktualności, Działalność, Redemptoryści

Katechezy misyjne w Bobowej, Siedliskach i Wilczyskach

W czwartek 23 marca br. Hubert Stański – Sekretarz ZM „WSCHÓD” wraz z br. Bartłomiejem Laskowskim, swoim poprzednikiem wyjechali do trzech szkół z katechezą misyjną. Spotkanie miało na celu przedstawienie celów działalności  Zespołu, podzielenie się doświadczeniem z wyjazdów misyjnych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do pomocy ich rówieśnikom w krajach, które odwiedzają misjonarze i wolontariusze. […]

Aktualności, Działalność, Redemptoryści, Rekolekcje

Posiedzenie Zarządu ZM “WSCHÓD”

W sobotę 4 marca br. w Domu Zakonnym Redemptorystów w Tuchowie odbyło się posiedzenie Zarządu ZM “WSCHÓD” W spotkaniu udział wziął Przewodniczący naszego Zespołu o. Sylwester Pactwa CSsR, Sekretarz br. Hubert Stański CSsR, Skarbnik br. Łukasz Malinowski CSsR, a także świeccy członkowie Zarządu: Małgorzata Rowińska-Marcke, Magdalena Mazur i Sylwia Guzik . Podczas posiedzenia zostały omówione […]