Najważniejsza forma działalności Zespołu Misyjnego „Wschód” to pomoc parafiom katolickim na terenie państw Europy Wschodniej. Przejawia się ona przede wszystkim w organizowaniu i prowadzeniu rekolekcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. W swojej historii Zespół przeprowadził rekolekcje w takich krajach jak: Białoruś, Kazachstan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina, wspierając w pracy duszpasterskiej kapłanów tam pracujących. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Redemptorystów, Zespół pragnie dzielić się Słowem Bożym z ludźmi najbardziej opuszczonymi i ubogimi. Prowadzone dla dzieci i młodzieży wakacje z Bogiem, które trwają około tygodnia, mają charakter kolonii lub półkolonii. Przebiegają one według ustalonego na dany rok tematu i obejmują codzienną Mszę św. katechezy, różne nabożeństwa oraz odpoczynek i wspólną rekreację.

Rok 2018
Strzelczyska i Krysowice (Ukraina): 10 – 14 lipca
Błozew (Ukraina): 16 – 20 lipca
Borysław (Ukraina): 23 – 25 lipca
Zabłotów (Ukraina): 30 lipca – 3 sierpnia
Łyntupy (Białoruś): 16 – 20 lipca
Szumilino (Białoruś): 22 – 27 lipca
Widze (Białoruś): 23 – 27 lipca
Soleczniki Małe (Litwa): 17-22 sierpnia
Grodno (Białoruś): 20-24 sierpnia

Rok 2017
Borysław (Ukraina): 11 – 15 lipca
Błozew (Ukraina): 17 – 21 lipca
Strzelczyska i Krysowice (Ukraina): 24 – 28 lipca
Widze (Białoruś): 24 – 28 lipca
Szumilino (Białoruś): 30 lipca – 3 sierpnia
Złoczów (Ukraina): 1 – 5 sierpnia
Soleczniki Małe (Litwa): 17-21 sierpnia
Grodno (Białoruś): 21-25 sierpnia

Rok 2016
Borysław (Ukraina): 27 czerwca – 1 lipca
Miżyniec (Ukraina): 12 – 16 lipca
Strzelczyska, Krysowice (Ukraina): 18 – 22 lipca
Złoczów (Ukraina): 25 – 29 lipca
Szumilino (Białoruś): 1 – 5 sierpnia
Szumilino (Białoruś): 6 – 12 sierpnia
Widze – (Białoruś): 7 – 11 sierpnia
Soleczniki Małe (Litwa): 17 – 21 sierpnia

Rok 2015
Brasław (Białoruś): 13 – 17 lipca
Widze (Białoruś): 19 – 24 lipca
Miżyniec (Ukraina): 27 – 31 lipca
Złoczów (Ukraina): 4 – 9 sierpnia
Grodno (Białoruś): 17 – 23 sierpnia

Rok 2014
Miżyniec (Ukraina): 14 – 18 lipca
Strzelczyska, Krysowice (Ukraina): 21 – 25 lipca
Złoczów (Ukraina): 5 – 9 sierpnia
Pietrowszczyna (Białoruś): 18 – 23 sierpnia
Widze (Białoruś): 24 – 29 sierpnia

Rok 2013
Pietrowszczyna (Białoruś): 16 – 22 lipca
Pietrowszczyna (Białoruś): 23 – 30 lipca
Miżyniec (Ukraina): 22 – 26 lipca
Złoczów (Ukraina): 22 – 26 lipca
Strzelczyska, Krysowice (Ukraina): 29 lipca – 3 sierpnia

Rok 2012
Pietrowszczyna (Białoruś): 11 – 17 lipca
Pietrowszczyna (Białoruś): 18 – 25 lipca
Strzelczyska (Ukraina): 10 – 14 lipca
Krysowice (Ukraina): 17 – 21 lipca
Miżyniec (Ukraina): 23 – 28 lipca
Złoczów (Ukraina): 6 – 11 sierpnia

Rok 2011
Grodno (Białoruś): 20 – 23 marca
Pietrowszczyna (Białoruś): 11 – 20 lipca
Pietrowszczyna (Białoruś): 21 – 29 lipca
Miżyniec (Ukraina): 11 – 16 lipca
Złoczów (Ukraina): 11 – 16 lipca
Strzelczyska (Ukraina): 18 – 23 lipca
Krysowice (Ukraina): 18 – 23 lipca