KONTAKT

 Zespół Misyjny “WSCHÓD”

 ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów

tel. 14 632 72 00

zespol.wschod@gmail.com

Bank Pekao SA I O. w Tarnowie
42 1240 1910 1111 0000 0898 1642