Aktualności

Niedziela misyjna w Proszowicach

W niedzielę, 17 czerwca, Zespół Misyjny “Wschód” gościł na niedzieli misyjnej w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach. Podczas każdej z sześciu Mszy świętych o. Sylwester Pactwa, przewodniczący Zespołu, głosił homilie, w których starał się ukazać w świetle słowa Bożego tematykę misyjną oraz posłannictwo Zespołu, sięgając do jego początków. Po ogłoszeniach duszpasterskich było miejsce na krótkie świadectwo świeckich członkiń zespołu, Doroty Pokrywki i Małgorzaty Marcke, które dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami na rekolekcje za wschodnią granicę. Po zakończeniu Eucharystii odbyła się zbiórka pieniędzy na cel organizacji przyszłych rekolekcji. Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu Proboszczowi Janowi Zwierzchowskiem oraz całej proszowickiej parafii za miłe przyjęcie, wspólnie przeżytą liturgię oraz za wszelką pomoc dla Zespołu, a tym samym dla dzieci i młodzieży z krajów byłego ZSRR.

br. Sławomir Wardzała CSsR