Aktualności

Niedziela misyjna we Wrocławiu

W niedzielę 3 marca, Zespół Misyjny „Wschód” gościł w parafii pw. Matki Bożej  Pocieszenia we Wrocławiu. O. Sylwester Pactwa, przewodniczący „Wschodu”, głosił homilie podczas Mszy świętych, natomiast świeccy animatorzy, Iwona Stasiowska i Anna Macek oraz klerycy, br. Jurij Szyłko i br. Patryk Reczek dzielili się świadectwem pracy misyjnej Zespołu na terenach Litwy, Białorusi, Ukrainy. Po Mszy św. odbyła się krótka prezentacja filmu, którego celem było przybliżenie wiernym, jak wyglądają “wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży za wschodnią granicą. Poza tym były rozdawane ulotki informacyjne o Zespole z zachętą do osobistego włączenia się w działalność misyjną. Ponadto wierni uczestniczący w Mszach świętych mieli możliwość udzielenia wsparcia finansowego na działalność Zespołu.

Serdecznie dziękujemy o. Proboszczowi Damianowi Simoniczowi CSsR, wspólnocie Redemptorystów oraz drogim Parafianom i Duszpasterstwu Akademickiemu „Redemptor” za życzliwe przyjęcie i okazaną pomoc.

br. Jurij Szyłko CSsR