Aktualności, Działalność, Redemptoryści, Rekolekcje

Posiedzenie Zarządu ZM “WSCHÓD”

W sobotę 4 marca br. w Domu Zakonnym Redemptorystów w Tuchowie odbyło się posiedzenie Zarządu ZM “WSCHÓD” W spotkaniu udział wziął Przewodniczący naszego Zespołu o. Sylwester Pactwa CSsR, Sekretarz br. Hubert Stański CSsR, Skarbnik br. Łukasz Malinowski CSsR, a także świeccy członkowie Zarządu: Małgorzata Rowińska-Marcke, Magdalena Mazur i Sylwia Guzik .

Podczas posiedzenia zostały omówione sprawy bieżące, a przede wszystkim sprawa organizacji rekolekcji na Wchodzie, w krajach byłego ZSRR, podczas tegorocznych wakacji. Omówione zostało także przygotowanie katechez rekolekcyjnych, jak i przyszłość naszego Zespołu. Spotkanie odbyło w bardzo dobrej atmosferze i pomimo poważnych tematów oraz spraw, które były omawiane, na twarzach członków Zarządu nie zabrakło uśmiechu, a nawet łez szczęścia.

br. Hubert Stański CSsR, Sekretarz ZM “WSCHÓD”