Aktualności

Regionalne spotkanie Zespołu Misyjnego „Wschód” w Tuchowie

10 grudnia 2016 roku w Seminarium w Tuchowie odbyło się spotkanie regionalne Zespołu Misyjnego „Wschód”. Uczestniczyło w nim 11 osób świeckich wraz z braćmi klerykami i o. Witoldem Hetnarem.

Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 1000 od modlitwy i spotkania przy kawie i ciastku, by potem wysłuchać konferencji dotyczącej kultu Matki Bożej w Kościele katolickim. Mieliśmy także możliwość podzielić się ze sobą doświadczeniem obecności i roli Maryi w naszym życiu. Uczestniczyliśmy również we Mszy Świętej sprawowanej w naszej seminaryjnej kaplicy. Po obiedzie i chwili na rozmowy, w godzinie miłosierdzia adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Następnie wzięliśmy udział w drugiej konferencji nt. orędzia objawień fatimskich, których 100 – lecie będziemy obchodzić w przyszłym roku.

Nasze spotkanie zakończyło się nieszporami ze wspólnotą tuchowskiego klasztoru, a po nich kolacją.

Ubogaceni tym pięknym doświadczeniem bycia razem przy Panu Bogu i Maryi, z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie.

br. Patryk Reczek CSsR