Aktualności

Regionalny zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód” w Krakowie

Regionalny zjazd członków Zespołu Misyjnego „Wschód”, który odbył się 8 grudnia 2018 roku u redemptorystów na krakowskim Podgórzu, zgromadził 41 osób z całej Polski. Pośród nich było wiele nowych twarzy. Spotkanie zaczęliśmy od wspólnej kawy i ciastka, następnie wysłuchaliśmy konferencji przygotowanej przez br. Piotra Mazura CSsR. Jej treścią było papieskie orędzie na 92. Światowy Dzień Misyjny (2018) zatytułowane Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię. Ponadto omówiliśmy bieżące sprawy naszego Zespołu. O godz. 12:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej i Godzinie Łaski w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Podgórzu. Po obiedzie i spacerze po Krakowie pochyliliśmy się nad – dziś coraz częściej spotykanymi – problemami młodych ludzi z wiarą. Bazując na tekstach źródłowych, dyskutowaliśmy nt. zagrożeń dla wiary młodego człowieka spotykanych w naszych środowiskach. Zauważyliśmy działania podejmowane przez Kościół, żeby im przeciwdziałać. Oprócz tego zapytaliśmy się samych siebie jak pomóc młodemu człowiekowi w dojściu do wiary dojrzałej. Ta dyskusja na pewno zaowocuje większym zrozumieniem młodych ludzi w krajach Europy Wschodniej, dla których organizujemy wakacyjne rekolekcje, ale również tych, których spotykamy na co dzień w naszych środowiskach życia oraz wspólnotach, do których należymy.

Cały zjazd przebiegał w bardzo dobrej, misyjnej i modlitewnej atmosferze. Ten dzień dał nam możliwość umocnienia naszej wiary oraz ugruntowania naszego misyjnego powołania. Nieszporami – wieczorną modlitwą Kościoła, którym przewodniczył o. Sylwester Pactwa CSsR – przewodniczący Zespołu, dziękowaliśmy Bogu za nasz Zespół oraz możliwość spotkania się, aby lepiej przygotować się do misji otrzymanej od Pana Boga.

br. Paweł Kulikowski CSsR