Aktualności, Działalność, Zjazdy

Regionalny Zjazd Zespołu Misyjnego “Wschód”

Spotkania spajają i formują wspólnotę…

Tak też jest ze spotkaniami Zespołu Misyjnego „Wschód”. Ostatnie takie odbyło się 11 grudnia br. w Krakowie w domu zakonnym redemptorystów przy ul. Zamoyskiego. Był to zjazd regionalny. Przybyła spora grupa osób zarówno tych zaprawionych w bojach misyjnej działalności jak i nowych, z zamiarem przyjrzenia się naszej działalności i – kto wie – może dołączenia do nas. Warto nadmienić, iż niektórzy pokonali drogę nawet kilkuset kilometrów, aby wziąć udział w spotkaniu. W sumie było nas 28 uczestników.

Wiadomo, że nic tak nie buduje dobrej atmosfery przed ciężką pracą, jak kawa, „ciastko” i wspólne rozmowy przy nich. Od tego więc zaczęliśmy nasze spotkanie. Był to moment na zapoznanie, przywitanie i ucieszenie się sobą na nowo.

Z ogromnymi pokładami energii ruszyliśmy do pracy. Konferencję wygłosił o. Sylwester Pactwa, przewodniczący Zespołu. Poruszył tematykę obecnego roku duszpasterskiego: „posłani w pokoju Chrystusa”. Bazując na Piśmie św. i dokumentach Kościoła ukazał fundamentalną rolę niedzielnej mszy św. w życiu wiary. Zwrócił uwagę na szczególne czasy, w których żyjemy, a w tych czasach na misję Kościoła i katolików. Obecny świat coraz bardziej staje się światem „miejskim”. Przypomniał odważne słowa papieża Franciszka, który mówił, że „[…] nie żyjemy już w świecie chrześcijańskim! Dziś nie jesteśmy już jedynymi, którzy tworzą kulturę, ani pierwszymi czy najbardziej słuchanymi. Potrzebujemy zatem przemiany mentalności duszpasterskiej” (Franciszek, przemówienie do Kurii Rzymskiej, 21.XII.2019). W takim świecie Pan Bóg powołuje nas do działalności, a Duch Święty nieustanni towarzyszy Kościołowi. Pod koniec konferencji o. Sylwester przedstawił pytania, nad którymi mieliśmy pracować w grupach popołudniu.

Zanim przystąpiliśmy do tej pracy udaliśmy się do „Źródła” czyli na Mszę św., aby tam uczyć się pokory Odkupiciela, karmić się Bożym Słowem oraz Ciałem i Krwią Pana i również, aby szukać inspiracji i odwagi do ewangelizacji.

Po obiedzie i przerwie kawowej pracowaliśmy w grupach. Szukaliśmy odpowiedzi na ważne i konkretne pytania: 1. Jak przekazywać wiarę młodemu pokoleniu? 2. Jak można pogłębić relacje między duchownymi i świeckimi? 3.W jaki sposób uczynić parafię domem dla młodzieży? 4.Jak rozbudzić świadomość oraz pobożność świeckich? Każda z grup, poprzez swojego sekretarza, przedstawiła odpowiedzi, które były bardzo twórcze, gdyż wyrażały głos zarówno wiernych świeckich, jak i seminarzystów, diakona i kapłana.

Ostatnim punktem spotkania była wspólna modlitwa Nieszporami. Dziękujemy wspólnocie domu krakowskiego za gościnne przyjęcie Zespołu, a szczególnie ekonomowi, o. Jackowi Burnusowi, który zadbał o nasz pobyt.

Łukasz Malinowski CSsR