Aktualności

Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Siedliskach k. Bobowej

26 października 2018 dwóch braci kleryków redemptorystów – członków Zespołu Misyjnego “Wschód” wzięło udział w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Siedliskach k. Bobowej. Jego celem było podziękowanie dzieciom i młodzieży za zbiórkę materiałów szkolno-biurowych, którą przeprowadzono tam w ubiegłym roku szkolnym. Hubert Starzycki CSsR i Piotr Mazur CSsR przybliżyli działalność Zespołu uczniom, jego cel oraz metody, jakimi się posługuje. Doświadczeniem bycia w Zespole Misyjnym “Wschód” oraz wyjazdów na rekolekcje podzieliła się także Michalina Truchan, absolwentka tejże szkoły. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyła Joanna Szczerba, również absolwentka, która niedawno dołączyła do Zespołu.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi, gronu pedagogicznemu, uczniom oraz rodzicom za wielką ofiarność oraz gotowość do dzielenia się z innymi, bardziej potrzebującymi.