Aktualności

51. Ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

Po raz 51-szy spotkał się Zespół Misyjny „Wschód”, który liczy już 25 lat! W dniach 30. kwietnia – 3. maja 2016 r. odbył się w Lubaszowej k. Tuchowa kolejny ogólnopolski zjazd tej grupy redemptorystów i świeckich zaangażowanych w ewangelizację krajów Europy Wschodniej. Wiosenny zjazd tradycyjnie został poświęcony formacji członków grupy i przygotowaniom do letnich rekolekcji dla dzieci i młodzieży. W tym roku rekolekcje odbędą się na Białorusi, Ukrainie i Litwie (8 serii). W czasie trwania Jubileuszu Miłosierdzia spróbujemy przekazać prawdę o Bogu pełnym miłości i miłosierdzia także za wschodnią granicą naszej Ojczyzny. Temat ten jest bardzo obszerny, dlatego też pracy nad przygotowaniem planu rekolekcji i szczegółów poszczególnych katechez poświęciliśmy wiele czasu. Chwile spędzone nad zgłębianiem tematu zaowocowały tym, że także nasze spojrzenie na tę tajemnicę – misterium Bożej Miłości ulegało zmianie i poszerzeniu na inne, niewidoczne dotychczas aspekty. Ostatecznie pozostaje nam ufać, że sam Bóg będzie prowadził naszych animatorów podczas realizacji tego, co udało się razem stworzyć. Teraz wszystko w rękach Bożych. Bez Jego pomocy żaden, nawet najbardziej dopracowany plan się nie powiedzie. Ufamy w Jego nieskończoną łaskawość i miłosierdzie, a Maryi, Matce Miłosierdzia, zawierzamy wszystkie nasze najbliższe prace, tych, którzy ich się będą podejmować oraz tych, których spotkamy na wakacyjnych, misyjnych szlakach.

W spotkaniu udział wzięli także goście specjalni – o. Zenon Gieniec CSsR, przełożony Regii św. Gerarda (redemptoryści pracujący w Rosji i Kazachstanie) oraz o. Janusz Urban CSsR, radny prowincjalny Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Przybyły również nowe osoby, które chcą zaangażować się w apostolat Zespołu Misyjnego „Wschód”. Spotkanie odbyło się w domu rekolekcyjnym redemptorystów w Lubaszowej, gdzie w gościnnej, miłej atmosferze świętowano srebrny jubileusz Zespołu.

br. Piotr Mazur