Aktualności

Jak być dojrzałym chrześcijaninem?

Tytułowe pytanie towarzyszy szczególnie młodym, wkraczającym w dorosłe życie i poszukują kierunku, który należy obrać. Zagadnienie to było także tematem katechezy dotyczącej misji w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, która odbyła się 17 grudnia 2019 roku; jej celem było również otwarcie akcji charytatywnej w szkole – zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży z Europy Wschodniej.

Br. Piotr Mazur CSsR, kleryk redemptorysta, próbował wraz z młodzieżą znaleźć odpowiedzi na pytanie postawione we wstępie. Pośród możliwości realizacji swojej wiary jest świadectwo życia i postawa miłości, ujawniająca się przez pomoc innym, bardziej potrzebującym. Realną okazją jest zaangażowanie się w akcję zbierania artykułów szkolnych i biurowych dla dzieci uczestniczących w rekolekcjach Zespołu Misyjnego „Wschód”.

Już teraz dziękujemy młodzieży za każdy przejaw miłości względem innych, za wszelką pomoc i zaangażowanie się w katechezę.

br. Piotr Mazur CSsR
fot. Agnieszka Juśko