Aktualności

[zaproszenie] Ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego “Wschód”

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!

(1 Kor 9, 16b)

Słowa św. Pawła Apostoła przypominają nam o zaproszeniu Chrystusa do realizowania powołania chrześcijańskiego, jakim zostaliśmy przez Niego obdarzeni na chrzcie świętym. Wiąże się ono przede wszystkim z dawaniem świadectwa w codzienności, ale również z aktywnym dzieleniem się swoim doświadczeniem bycia uczniem Pana Jezusa z innymi, którzy Go jeszcze nie poznali lub nie znają dobrze. Możliwość taką oferuje Zespół Misyjny „Wschód”, którego celem jest ewangelizacja w krajach Europy Wschodniej (byłego ZSRR).

W dniach od 2 do 5 maja 2019 roku w Lubaszowej (k. Tarnowa) odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Formacyjny Zespołu Misyjnego „Wschód”. Jego celem będzie przygotowanie Zespołu do nadchodzących rekolekcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez tę grupę misyjną. Zapraszamy na to spotkanie animatorów oraz wszystkich szukających możliwości dzielenia się swoim powołaniem misyjnym z drugim człowiekiem. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: zespol.wschod@gmail.com lub za pomocą formularza do 28 kwietnia 2019.