Aktualności

Życzenia wielkanocne AD 2020

Drodzy!

Kolejny raz przeżywamy w naszym życiu te święte dni, w których kontemplujemy tajemnicę zbawienia, objawioną w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tym razem święta te są tak bardzo inne. Jest jednak coś, co nigdy się nie zmienia, co trwa niezależnie od zewnętrznych okoliczności: jest to darmowa miłość Jezusa Chrystusa. Jego obecność przenika ściany naszych zamkniętych mieszkań, pokonuje dystans dalekich odległości. Chrystus, który po śmierci „zstąpił do piekieł”, dociera również do wszystkich przejawów naszej samotności, lęku, naszych „piekieł”, i przynosi tam blask swojego zwycięstwa nad śmiercią. Niech ta pewność wiary będzie dla Was światłem i źródłem mocy. Wierzę, że wyjdziemy z tego doświadczenia jeszcze bardziej mocniejsi Bogiem, aby świadczyć o Nim podczas naszej misyjnej posługi. Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy! Chrystus Zmartwychwstał!

o. Sylwester Pactwa CSsR, przewodniczący Zespołu Misyjnego “Wschód”