Aktualności

„Chrystus jako wzór człowieka”

W życiu chrześcijanina, szczególnie misjonarza, niezwykle ważne jest to, by naśladować Chrystusa, który jest prawdziwym wzorem człowieka. Temat ten – Chrystus wzorem człowieka – towarzyszył uczestnikom regionalnego spotkania formacyjnego Zespołu Misyjnego „Wschód”, które odbyło się 14 grudnia 2019 w Krakowie.

Krakowski klasztor redemptorystów szeroko otworzył swoje podwoje dla 25 osób, które przyjechały z różnych stron Polski, jak również z zagranicy. Zagadnienie, przyświecające zgromadzonym na spotkaniu, jest związane z tematyką, którą Zespół chce podjąć w najbliższe wakacje podczas rekolekcji prowadzonych w krajach Europy Wschodniej. Kwestia ta została poruszona podczas przedpołudniowej konferencji oraz w czasie pracy w grupach, która odbyła się popołudniu.

W południe o. Sylwester Pactwa, szef Zespołu, celebrował Mszę Świętą w kaplicy akademickiej. Od stołu Eucharystii udaliśmy się do „stołu strawy doczesnej” na obiad. W trakcie zjazdu nie zabrakło chwil spędzonych na rozmowie przy kawie i herbacie oraz przekąskach.

Dla wielu spośród obecnych spotkanie to było pierwszym zetknięciem się z Zespołem, animatorami i działalnością naszej grupy misyjnej. Mamy nadzieję, że chęć bycia „praktykującym” misjonarzem w krajach Europy Wschodniej będzie się w nich rozwijać i pogłębiać.

t.: br. Piotr Mazur CSsR
fot.: p. Kornel Graczyński