Aktualności

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Ryglicach

W dniu 09.12.2019 r. członkowie naszej grupy misyjnej – bracia Tomasz Marcinek CSsR i Norbert Żukliński CSsR, odwiedzili Szkołę Podstawową im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach, aby spotkać się z uczniami i gronem pedagogicznym i zaprezentować zebranym działalność Zespołu Misyjnego „Wschód”. Wydarzeniem tym zapoczątkowali akcję pomocy duchowej i materialnej w postaci zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z krajów byłego Związku Radzieckiego.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za zaproszenie oraz zorganizowanie tegoż spotkania i życzymy wiele radości w aktywnym włączeniu się w konkretną pomoc na rzecz osób najbardziej ubogich i potrzebujących żyjących za naszą wschodnią granicą.

Norbert Żukliński CSsR