Aktualności

Tydzień Misyjny w Sanktuarium MB Tuchowskiej

We wtorek, 25 października br. bracia klerycy należący do Zespołu Misyjnego “Wschód” uczestniczyli przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej w nabożeństwie różańcowym, na które w październiku szczególnie zaproszone są dzieci. Wszyscy obecni w kościele – zarówno dzieci jak i dorośli mogli zapoznać się pokrótce ze specyfiką życia Kościoła na Litwie. Br. Aleksander Ćwik dzielił się swoim doświadczeniem z pobytu w Solecznikach Małych, gdzie nasz Zespół w sierpniu tego roku prowadził rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Dzieci obecne na nabożeństwie chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez brata Aleksandra, z zainteresowaniem słuchały opowiadania o tym, jak żyją ich rówieśnicy w małej litewskiej miejscowości. Modlitwa różańcowa w tym dniu była ofiarowana w intencjach powołań misyjnych dla ewangelizacji za naszą wschodnią granicą oraz za mieszkańców tych terenów. Śpiew podczas nabożeństwa animowali br. Piotr Mazur i br. Maksym Łabkow.

Agnieszka Szymańska