Aktualności

Podsumowanie letnich rekolekcji i plany na nowy rok działalności – 54. Ogólnopolski zjazd formacyjny Zespołu Misyjnego „Wschód”

Od 6 do 8 października 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym Redemptorystów w Lubaszowej odbył się 54. ogólnopolski zjazd formacyjny Zespołu Misyjnego „Wschód”. Wzięło w nim udział 47 osób: 32 świeckich, wśród których było aż 10 nowych kandydatów, którzy pragną włączyć się w dzieło ewangelizowania ubogich w krajach Europy Wschodniej, oraz 15 redemptorystów, na czele z nowym przewodniczącym Zespołu, o. Sylwestrem Pactwą CSsR. Jest on 12. przewodniczącym Zespołu, zastąpił pełniącego tę funkcję przez ostatnie 8 lat o. Witolda Hetnara CSsR. O. Sylwester od tego roku akademickiego jest wykładowcą teologii fundamentalnej w WSD Redemptorystów w Tuchowie i pełni funkcję socjusza prefekta w seminarium.

Zjazd rozpoczął się w piątek, 6 października, kolacją a następnie została odprawiona Msza Święta.

Pierwszym wspólnym punktem soboty, 7 października, było rozmyślanie według metody św. Alfonsa Marii de Liguori. Po śniadaniu, sekretarz Zespołu przedstawił prezentację podsumowującą działalność „Wschodu” w roku akademickim 2016/2017, który to był 26. rokiem istnienia Zespołu. Na tę działalność składają się: niedziele misyjne, zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci na Wschodzie (prowadzone w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach), wystąpienia przybliżające działalność Zespołu i sprawę misji na Wschodzie, audycje w radiu i wiele innych.

Kulminacją rocznej pracy są wyjazdy na letnie rekolekcje. Przedstawiciele każdej grupy wyjazdowej przybliżyli specyfikę każdego miejsca, opowiadali o pierwszych owocach rekolekcji, dzielili się radością ze wspólnego działania, jak również pomysłami, co zrobić, aby ulepszyć naszą pracę w danym miejscu. Dzięki staraniom poszczególnych grup wyjazdowych wszystko było przedstawione w interesujący sposób, za pomocą środków multimedialnych. A było się czym dzielić! W minione wakacje Zespół przeprowadził osiem turnusów rekolekcyjnych, w krajach takich jak Ukraina, Białoruś i Litwa.

Podczas spotkania podsumowującego, w ramach aktywizacji, wszyscy uczestnicy zjazdu, a zwłaszcza nowe osoby, byli zaproszeni do zrobienia różańców, w taki sam sposób, w jaki dzieci wykonywały swoje dziesiątki różańca na rekolekcjach.

Wykonane różańce zostały pobłogosławione i użyte podczas uroczystej modlitwy różańcowej, kiedy to łączyliśmy się duchowo z całą Polską w akcji „Różaniec do granic”. Wydarzenie to dobrze wpisało się w nasz zjazd, ponieważ podczas letnich rekolekcji mówiliśmy dzieciom o wartości i potrzebie modlitwy różańcowej. Troje spośród uczestników naszego spotkania wyjechało na granicę, aby tam wziąć udział w różańcu.

Najważniejszym momentem dnia była popołudniowa Msza św., która była odprawiona w intencji o. Witolda Hetnara CSsR, poprzedniego Przewodniczącego „Wschodu”. Po kolacji odbyło się spotkanie, na którym planowaliśmy działalności na czekający nas rok pracy. Wieczór minął w ciepłej i radosnej atmosferze rozmów, śpiewów i tańców integracyjnych.

Dzień Pański, 8 października, rozpoczęliśmy wspólną jutrznią, podczas której członek Zespołu, br. dk. Tymoteusz Macioszek CSsR, wygłosił do nas słowo. Po śniadaniu uczestniczyliśmy w Eucharystii w kaplicy Wniebowzięcia NMP w Lubaszowej, włączając się w świętowanie parafialnego odpustu ku czci św. Gerarda Majelli. Zjazd zakończyliśmy obiadem.

Ubogaceni mnóstwem wspomnień i wrażeń dziękujemy Panu Bogu za minione lato na Wschodzie i otwarci na Jego prowadzenie oraz ufni w macierzyńską opiekę Maryi, z radością i nadzieją wchodzimy w przygotowania do nowych dzieł ewangelizacyjnych.

br. Maksym Łabkow CSsR