Aktualności

Pracowita majówka ZM „Wschód”

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja Zespół Misyjny „Wschód” po raz 55. spotkał się na ogólnopolskim zjeździe. Gościnne progi domu rekolekcyjnego redemptorystów oraz piękna, wiosenna aura sprzyjały wszystkim, którzy przyjechali do Lubaszowej. W spotkaniu mającym charakter formacyjno – roboczy wzięło udział 50 osób, wśród których było 12 redemptorystów.

Zjazd rozpoczął się wieczorną Mszą św. celebrowaną przez przewodniczącego Zespołu, o. Sylwestra Pactwę, który w homilii, zwracając się do członków Zespołu, podkreślił, że misjonarz to ten, kto jest posłany z orędziem Ewangelii, daje świadectwo oraz jest gotowy, aby „tracić twarz”. Wieczór na lubaszowskiej Górze Tabor upłynął na rozmowach, w radosnej, siostrzano-braterskiej, atmosferze.

We wtorek, 1 maja, członkowie „Wschodu” przeżywali dzień skupienia – czas przeznaczony na bliższe spotkanie się z Mistrzem, aby od Niego zaczerpnąć sił na to, do czego zostaną posłani latem. Dzień rozpoczął się rozmyślaniem według metody św. Alfonsa Liguori. Tematem dopołudniowych konferencji wygłoszonych przez o. Krzysztofa Bielińskiego CSsR była modlitwa „Ojcze nasz” w Ewangelii wg św. Mateusza. Modlitwa „Ojcze nasz” to temat przewodni rekolekcji, które Zespół będzie prowadził latem, więc uczestnicy zjazdu mieli okazję usystematyzować swoją wiedzę o Modlitwie Pańskiej oraz przygotować się do prowadzenia katechez dla dzieci i młodzieży. Ciekawie i z wielkim znawstwem prowadzone konferencje spotkały się z uwagą i zainteresowaniem słuchaczy, którzy zadawali o. Krzysztofowi pytania i dzielili się swoimi refleksjami nt. omawianych treści. Centralnym punktem dnia była Msza św. sprawowana przez Przewodniczącego Zespołu.

Po południu większość uczestników zjazdu udała się na pobliską Brzankę, aby podczas wyprawy móc nacieszyć się pięknem wiosennej przyrody i chwalić Boga za cud stworzenia. Na szlaku nie zabrakło też interesujących rozmów. Następnym punktem dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu. Po kolacji odbył się quiz przygotowany przez braci kleryków, w którym świeccy członkowie „Wschodu” mogli sprawdzić się pod kątem znajomości treści katechez, regularnie przygotowywanych i przesyłanych im w bieżącym roku formacji przez redemptorystów należących do Zespołu. Wieczorem natomiast dla chętnych wyświetlany był film pt. „Chata”.

Drugi pełny dzień zjazdu rozpoczął się wspólną Jutrznią. Przedpołudnie upłynęło na prezentacji katechez, które będą prowadzone podczas najbliższych letnich rekolekcji. Autorzy poszczególnych scenariuszy przedstawiali na forum swoje propozycje opracowań tematów dotyczących modlitwy Ojcze Nasz. W południe członkowie Zespołu uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył wikariusz prowincjała, o. Dariusz Paszyński, będący współzałożycielem Zespołu Misyjnego „Wschód”. Podczas Eucharystii miało miejsce odnowienie przyrzeczeń dwóch Świeckich Misjonarek Najświętszego Odkupiciela: Justyny Skrzek z Głogowa i Iwony Stasiowskiej z Barda, należących od lat do naszego Zespołu. Odbyło się również posłanie misyjne animatorów udających się w te wakacje na rekolekcje. Celebrans, zwracając się do członków Zespołu podkreślił, że misjonarz to ten, który podtrzymuje w innych płomyk wiary, stara się go rozpalić. Za wszelką cenę zaś musi unikać postaw i działań mogących zagasić w innych wiarę, zwłaszcza ten ledwo tlący się płomyk.

Kolejnym punktem roboczego dnia zjazdu było porządkowanie i segregowanie przyborów szkolnych, zebranych w ciągu roku podczas zbiórek w szkołach i przedszkolach. Następnie odbywały się spotkania organizacyjne wewnątrz każdej z ekip wyjeżdżających najbliższego lata na rekolekcje. W najbliższe wakacje „Wschód” planuje przeprowadzić 9 turnusów rekolekcyjnych: 4 na Ukrainie, 4 na Białorusi i 1 na Litwie.

Przed kolacją uczestnicy zjazdu, wraz ze wspólnotą nowicjatu oraz parafianami, wzięli udział w nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej. Gościem specjalnym w tym dniu była s. Marcina, józefitka z Tarnowa, która poprowadziła pogodny wieczór. Animatorzy z Zespołu, czerpiąc ze skarbnicy zabaw i animacji proponowanych przez Siostrę, mogli poszerzyć swój zasób pomysłów na organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego. A przy okazji – świetnie się bawić.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski rozpoczęła się wspólną modlitwą z Liturgii Godzin. Po śniadaniu członkowie Zespołu uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zjazd zakończył się podsumowującym spotkaniem organizacyjnym i obiadem.

Agnieszka Szymańska
br. Maksym Łabkow