Aktualności

Różaniec z dziećmi w tygodniu misyjnym w Tuchowie

W tygodniu misyjnym 25 października w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie bracia klerycy należący do Zespołu poprowadzili modlitwę różańcową, na którą szczególnie zaproszone są dzieci. Br. Tomasz Marcinek CSsR podzielił się swoim doświadczeniem z wyjazdu na rekolekcje na Litwie do miejscowości Soleczniki Małe. Dzieciom, które zgromadziły się tuż obok niego, opowiadał o życiu tamtejszych dzieci oraz ich problemach i trudnościach. Poza słuchaniem słów, dzieci miały możliwość zobaczenia kilku fotografii ukazujących, jak rekolekcje przebiegały. Śpiew podczas modlitwy animował br. Maksym Łabkow CSsR.