Aktualności

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w Szkole i Przedszkolach w Szynwałdzie

Aż trzy placówki oświatowo-dydaktyczne z miejscowości Szynwałd wsparły nasz Zespół w bieżącym roku. 25 kwietnia dwóch braci (Tomasz Marcinek i Piotr Mazur) w ramach katechezy poprowadzili spotkania o misjach z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Niepublicznego (sióstr służebniczek). W trakcie tych zajęć uczniowie i przedszkolacy mogli zobaczyć prezentację ukazującą naszą działalność oraz przebieg rekolekcji. Największą atrakcją cieszył się filmik promocyjny naszej grupy apostolskiej.

br. Piotr Mazur CSsR