Aktualności

[Zaproszenie] Regionalny zjazd formacyjny we Wrocławiu

Z (…) przenikniętego miłością poznania Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia Go, “ewangelizowania” i prowadzenia innych do “tak” wiary w Jezusa Chrystusa…

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 429)

Kościół realizuje swoje zadanie, jakim jest doprowadzenie każdego do spotkania z Jezusem Chrystusem. Dokonuje się ono – między innymi – w modlitwie i świadomym przeżywaniu sakramentów świętych, które są dla nas zadatkiem dóbr przyszłych i znakiem przyszłego świata. Jako misjonarze Jezusa Chrystusa uczestniczymy w tym wielkim zadaniu, jakim jest prowadzenie ludzi do Pana Boga.

Serdecznie zapraszamy na regionalny zjazd formacyjny Zespołu Misyjnego “Wschód”, który odbędzie się 2 marca 2019 roku we Wrocławiu u redemptorystów (DA Redemptor). Będziemy się wspólnie zastanawiać nad kwestią prowadzenia ludzi do Pana Boga przez modlitwę i sakramenty święte. To nasze spotkanie będzie miało również wymiar przygotowania się do rekolekcji wakacyjnych, które są naszym zasadniczym środkiem działania (więcej na ten temat).

Zjazd rozpoczniemy o godzinie 10:00, a zakończymy około 18:00. Swój udział można zgłaszać za pośrednictwem maila (zespol.wschod@gmail.com) lub z pomocą formularza; można to zrobić do 27 lutego.