Aktualności

Zjazd ZM WSCHÓD we Wrocławiu

3 marca 2018 roku w Duszpasterstwie Akademickim “Redemptor” we Wrocławiu odbył się Regionalny zjazd Zespołu Misyjnego “Wschód”. W tym formacyjnym spotkaniu wzięło udział 12 osób. Przedpołudniowa część zjazdu poświęcona była tematowi misji w życiu chrześcijanina, który to temat członkowie Zespołu przepracowują w ciągu tegorocznej formacji, np. poprzez otrzymywane drogą elektroniczną cotygodniowe katechezy. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem o. Sylwestra Pactwy, przewodniczącego Zespołu. Po południu przyszedł czas na dobry obiad, spacer po starówce Wrocławia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Ostatnim punktem zjazdu było wspólne rozważanie nad ojcostwem i obrazem Boga. Zagadnienia te mają na celu przygotowanie członków do najbliższych rekolekcji wakacyjnych, które będą poświęcone modlitwie Pańskiej.

br. Maksym Łabkow CSsR