Aktualności

„Zostań misjonarzem” w III LO w Tarnowie

W środę 13 grudnia wraz z br. Piotrem Mazurem udaliśmy się do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, aby na lekcjach religii opowiedzieć o Zespole Misyjnym „Wschód” oraz zachęcić do włączenia się w akcję „Zostań misjonarzem”.

Dzięki uprzejmości dyrekcji i katechetów mogliśmy poprowadzić katechezy dla dziesięciu klas. Chcieliśmy, aby uczniowie widzieli w nas nie tylko kleryków, którzy przyjechali im przedstawić swoją „ofertę”, lecz by podeszli do nas jako do starszych kolegów, absolwentów tej samej szkoły. Tak zawiązała się między nami wspólnota, na której budowaliśmy zajęcia. Jako świadkowie Chrystusa razem z uczniami ustaliliśmy kim jest chrześcijanin. Następnie powiedzieliśmy o „zakonnikach od Odkupiciela” – redemptorystach, którzy założyli „Wschód”, by w jego ramach, współpracując z osobami świeckimi, wypełniać w krajach byłego ZSRR misję głoszenia Ewangelii najbardziej opuszczonym i ubogim. Zaznajomiliśmy uczniów ze sposobem niesienia przez Zespół pomocy ludziom na wschodzie oraz zachęciliśmy ich, aby włączyli się do akcji zbierania przyborów szkolnych i tym samym mieli swój własny udział w tym dziele.

Nieocenionym według mnie był wkład członka Zespołu i zarazem aktualnego ucznia szkoły Patryka Guta, który prowadząc z nami katechezy opowiedział o tym jak sam trafił do „Wschodu” i jak patrzy na jego działalność oczami osoby świeckiej.

Ponieważ było to moje pierwsze doświadczenie prowadzenia katechezy, miałem obawy o to, jak zajęcia zostaną odebrane i czy poradzę sobie w roli prowadzącego. Okazały się one niepotrzebne, ponieważ uczniowie byli aktywni, otwarci na współpracę, wrażliwi i wyraźnie zainteresowani tym, co wraz z br. Piotrem przedstawialiśmy. Jako członek Zespołu jestem niezwykle wdzięczny za życzliwość i bardzo miłe przyjęcie przez dyrekcję i nauczycieli, którzy umożliwili nam spotkanie się z naszymi rówieśnikami.

br. Hubert Starzycki CSsR