Aktualności

Niedziela misyjna w Kopenhadze

17 listopada 2019 r., Zespół Misyjny „Wschód” przeprowadził niedzielę misyjną w Kopenhadze, dokąd udaliśmy się na zaproszenie ojców redemptorystów tam pracujących. Ojcowie pochodzący z Polski prowadzą parafię pw. św. Anny, gdzie opieką duszpasterską objęci są katolicy różnych narodowości, liturgia zaś sprawowana jest w językach duńskim, polskim i angielskim.

Do Kopenhagi udało się czterech przedstawicieli Zespołu: o. Sylwester Pactwa, br. Tomasz Marcinek, Agnieszka Szymańska i Michalina Truchan. Podobnie jak podczas każdej niedzieli misyjnej celem naszej obecności w parafii było głoszenie Słowa Bożego, przedstawienie działalności Zespołu Misyjnego „Wschód” oraz zaproszenie do wsparcia dzieła ewangelizacji prowadzonego przez naszą grupę. Czymś niezwykłym było jednak to, że podczas tej niedzieli misyjnej doświadczaliśmy bogactwa języków i zwyczajów, które wnoszą poszczególne grupy narodowościowe, modlące się u redemptorystów w Kopenhadze. Okazało się to pięknym i ciekawym doświadczeniem, a zarazem stanowiło wyzwanie, któremu jednak udało się sprostać.

Oprócz liturgii sprawowanych w kościele św. Anny, modliliśmy się także z wiernymi podczas Mszy świętych odprawianych przez redemptorystów dla Polonii w kościele pw. św. Mikołaja w Hvidovre. 

Na mocy sakramentu chrztu św. każdy kto go przyjął, jest misjonarzem – o tym staraliśmy się przypominać podczas wszystkich naszych spotkań z wiernymi oraz wskazywać możliwości realizowania tego misyjnego powołania i zadania. W Danii wiara w Boga nie jest sprawą oczywistą, katolicy tam mieszkający często muszą pokonać wiele kilometrów, aby móc uczestniczyć we Mszy św. Tym bardziej cieszymy się, że doświadczyliśmy dużego zainteresowania pracą misyjną w krajach Europy Wschodniej oraz hojnego wsparcia materialnego na rzecz prowadzonych przez nas rekolekcji wakacyjnych.

Serdecznie dziękujemy wspólnotom redemptorystów i sióstr służebniczek pracujących w Kopenhadze za przyjęcie nas, ogromną gościnność, pomoc w zorganizowaniu pobytu w Danii oraz przeprowadzeniu niedzieli misyjnej.

Po raz pierwszy Zespół Misyjny „Wschód” przeprowadził niedzielę misyjną poza granicami Polski. Mamy nadzieję, że to tylko nowy początek. ☺

Agnieszka Szymańska