Aktualności

53. Ogólnopolski zjazd formacyjny

Tradycyjnie, na styku najpiękniejszych wiosennych miesięcy, w gościnnych progach domu rekolekcyjnego redemptorystów w Lubaszowej odbył się kolejny, 53. już zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”. Miał on miejsce w dniach od 29 kwietnia do 2 maja 2017 r. Pomimo że aura podczas tegorocznej majówki nie była taka, na jaką wszyscy w długi weekend czekają, członkowie „Wschodu” przeżyli swoje spotkanie w atmosferze, którą przepełniała pogoda ducha. Na lubaszowską Górę Tabor przybyło 29 świeckich uczestników zjazdu oraz 12 redemptorystów – nasz przewodniczący i bracia klerycy. Zjazd rozpoczął się w sobotę wieczorem szczególnym wydarzeniem, którym była Msza św. odprawiona w języku białoruskim. Eucharystię celebrował o. Edward Petelczyc CSsR, były członek Zespołu Misyjnego „Wschód”, obecnie pracujący w Grodnie na Białorusi, homilię zaś wygłosił przewodniczący Zespołu, o. Witold Hetnar. Kaznodzieja, nawiązując do czytań mszalnych oraz postaci patronki dnia, św. Katarzyny ze Sieny, zwrócił uwagę, że to, co po ludzku nie ma prawa się udać, w świetle Słowa Bożego nabiera mocy i udaje się. Zachęcił, aby w ten właśnie sposób patrzeć na dzieła podejmowane przez nasz Zespół.

Warto w tym momencie wspomnieć o szczególnych uczestnikach zjazdu: s. Tatianie Khalapuk i Inessie Zharlikowej, które przyjechały z Białorusi. Siostra Tatiana, która pracuje w Swietłogorsku (miasto położone w południowo – wschodniej Białorusi, w obwodzie homelskim) od 7 już lat współpracuje ze „Wschodem”, każdego lata przyjeżdżając z grupą dzieci na rekolekcje prowadzone przez nas na Białorusi. Inessa natomiast to wychowanka s. Tatiany oraz naszego Zespołu, gdyż wiele razy uczestniczyła w rekolekcjach, obecnie zaś, będąc już studentką, pomaga w ich prowadzeniu. W czasie trwania zjazdu zarówno s. Tatiana jak również Inessa opowiedziały o swoim doświadczeniu współpracy ze „Wschodem” oraz owocach tejże współpracy. Nie zabrakło także wspomnień związanych z najciekawszymi wydarzeniami przeżytymi podczas wspólnych wakacji z Bogiem. Siostra Tatiana pokrótce przedstawiła uczestnikom spotkania specyfikę katechizacji dzieci i młodzieży na Białorusi oraz przekazała kilka cennych wskazówek, istotnych przy planowaniu „wschodowych” rekolekcji w tym kraju.

Niedziela, która była na zjeździe dniem skupienia, rozpoczęła się dla uczestników rozmyślaniem prowadzonym według metody św. Alfonsa Liguori. Eucharystię przeżywaliśmy razem ze wspólnotą nowicjatu i wiernymi przybyłymi do kaplicy pw. Wniebowzięcia Matki Bożej. Po zakończonej Mszy św. i przerwie na kawę wysłuchaliśmy dwóch konferencji, które wygłosił przewodniczący Zespołu. Ważne, aby nie błyszczeć własną mądrością, ale głosić Słowo Boże, głoszenie zaś aby było skuteczne, wymaga życia tym Słowem, nie tylko „odliterowania go”. Niezbędne jest trwanie w świadomości, że jeśli przeżywamy nawet najbardziej traumatyczne sytuacje nie oznacza to, że Panu Bogu „świat wymknął się z ręki”, On to zaplanował, ale powinniśmy Jego wolę odczytywać w świetle Biblii. Myśli te, to zasadnicze przesłanie opartych na Piśmie św. rozważań o. Witolda. Aktywnym włączeniem się w przeżywaną w Kościele w Polsce Niedzielę Biblijną, było odczytanie na głos przez uczestników zjazdu całej Księgi Jonasza, co stanowiło wstęp do drugiej konferencji.

Niedzielne popołudnie było czasem odpoczynku, który – w zależności od preferencji – połączony był z wyjściem na Brzankę lub spacerami w bliższej okolicy domu rekolekcyjnego. Ważnym punktem dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu. Wieczorem, po raz pierwszy w historii naszych zjazdów, odbył się quiz wiedzy o duchowości redemptorystowskiej. Było to nawiązanie do krótkich, przygotowanych przez redemptorystów będących członkami Zespołu, opracowań najważniejszych zagadnień duchowości redemptorystowskiej, które świeccy z zespołu Misyjnego „Wschód, w ciągu obecnego roku formacji, regularnie otrzymują drogą mailową. Ten wspaniale zorganizowany przez braci kleryków turniej, nazwany „Redemptoristiadą”, był okazją do sprawdzenia i pogłębienia swojego zasobu wiadomości o Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, ale także wprowadził nastrój radości i wspólnej zabawy.

Kolejny dzień zjazdu, tzw. „roboczy”, rozpoczął się jutrznią w kaplicy domu rekolekcyjnego. Przedpołudnie upłynęło uczestnikom na zapoznawaniu się z przygotowanymi wcześniej przez wyznaczone osoby schematami katechez na najbliższe rekolekcje letnie. Będą one obejmowały tematykę związaną z objawieniami Maryi, które miały miejsce 100 lat temu w Fatimie. W samo południe spotkaliśmy się na Eucharystii, której przewodniczył o. Dariusz Paszyński, wikariusz prowincjała. W homilii o. Dariusz zachęcał, aby członkowie Zespołu Misyjnego „Wschód”, czerpiąc przykład ze św. Szczepana „wierzyli w Tego, którego On posłał” i wykonywali dzieła Boże poprzez głoszenie Słowa Bożego, wyjaśnianie Pisma i naśladowanie Jezusa. Nawiązując do słów papieża Franciszka podkreślił, że Słowem Bożym trzeba żyć cały czas, od rana do wieczora, co jest niezbędne, aby być misjonarzem.

Ciekawym wydarzeniem w tym dniu było przedstawienie szczególnej formy współpracy osób świeckich z redemptorystami, jaką stanowią świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela. Istotę tej współpracy nakreśliła Justyna Skrzek, która 16 marca 2017 r., jako pierwszy członek Zespołu Misyjnego „Wschód”, złożyła przyrzeczenie świeckiego misjonarza. Kolejnym punktem roboczego dnia były warsztaty, na których – świetnie się bawiąc – nauczyliśmy się zabaw, które są przydatne podczas naszej letniej pracy z grupą dzieci czy młodzieży. Podczas całego zjazdu nie zabrakło czasu budowania wspólnoty także poprzez rozmowy czy śpiew, animowany chętnie przez naszego przewodniczącego.

Przed nami czas bezpośredniego przygotowania się do letnich wyjazdów i czas rekolekcji, co wiąże się z wytężoną pracą. W tym roku latem czeka nas przeprowadzenie łącznie 8 turnusów na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Wierzymy jednak, że nie jesteśmy w tych dziełach sami i że jest z nami Boże błogosławieństwo, gdyż od 26 już lat redemptoryści i świeccy wolontariusze z nimi współpracujący wyjeżdżają każdego roku, niosąc Dobrą Nowinę do krajów Europy Wschodniej.

Agnieszka Szymańska