Aktualności

Spotkanie w Krynicy – Zdroju w ramach rekolekcji szkolnych

Dnia 5 kwietnia Zespół Misyjny „Wschód” gościł w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy – Zdroju. Zostaliśmy zaproszeni przez ks. Andrzeja Basiagę, duszpasterza i katechetę, aby poprowadzić spotkania z dziećmi podczas rekolekcji szkolnych. Zespół był reprezentowany przez br. Tymoteusza Macioszka, Agnieszkę Szymańską, Agnieszkę Matusik oraz Marcina Rzegockiego. Za temat przewodni rekolekcji, odbywających się dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy – Zdroju, obrane zostało hasło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, które charakteryzuje również zasadniczy cel działalności podejmowanej przez naszą grupę misyjną. Spotkania z uczniami odbyły się w trzech grupach: klasy V i VI, klasy III i IV oraz klasy I i II (łącznie ok. 250 osób). Dzieci mogły zapoznać się ze specyfiką działalności Zespołu Misyjnego „Wschód”, w którym dla ewangelizacji współpracują zakonnicy redemptoryści oraz osoby świeckie, i tym samym uświadomić sobie, że każdy ochrzczony jest wezwany, aby swoim życiem świadczyć o Bogu. Pokrótce przyjrzały się także historii terenów Europy Wschodniej, gdzie starano się zupełnie wyeliminować Boga z życia ludzi, oraz warunkom w jakich żyją ich rówieśnicy w krajach takich jak Białoruś i Ukraina. Wykorzystując film oraz zdjęcia ilustrujące letnie rekolekcje prowadzone przez Zespół, opowiedzieliśmy dzieciom o tym, jak dzielimy się naszą wiarą i w jaki sposób staramy się pomóc uczestnikom rekolekcji zbliżyć do Jezusa, a także zapewnić im (zazwyczaj jedyny w czasie ich wakacji) odpoczynek od często niełatwej codzienności. Uczestnicy krynickiego spotkania zostali również zaproszeni do śpiewania piosenek w języku białoruskim, których szybko się nauczyli. Chętnie zadawali także pytania dotyczące pracy naszej grupy misyjnej. Na zakończenie dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można wspierać działania podejmowane przez Zespół Misyjny „Wschód” oraz modliły się za swoich rówieśników zza wschodniej granicy, którzy ostatniego lata wzięli udział w rekolekcjach prowadzonych przez Zespół. Spotkanie przebiegło w miłej, jedynej w swoim rodzaju żywej atmosferze, która jest charakterystyczna dla spotkań odbywających się w takiej właśnie grupie wiekowej. Dziękujemy za zaproszenie i życzliwe przyjęcie nas przez duszpasterzy i nauczycieli.

Agnieszka Szymańska