Zjazdy

Jubileuszowy Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

W dniach od 29 do 31 października w Lubaszowej odbył się 60. Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”. Było to spotkanie szczególne, gdyż w roku 2021 Zespół przeżywa 30-lecie swojego istnienia (1991). Dlatego też modliliśmy się za założycieli, Ojców, którzy posługiwali w Zespole, animatorów oraz za dzieci uczestniczące w rekolekcjach prowadzonych w krajach byłego ZSRR. Polecaliśmy również żyjących i zmarłych proboszczów, którzy zapraszali naszą grupę do swoich parafii. Podczas zjazdu obecny był również założyciel Zespołu, o. Grzegorz Ruksztełło. Nawiedzili nas również ojcowie związani z Zespołem: Witold Hetnar, Bogusław Nawracaj, Stanisław Janiga, Łukasz Listopad. Obecni byli także seminarzyści z Tuchowa oraz świeccy animatorzy. W zjeździe udział wzięło ok. 40 osób.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór Mszą Świętą, którą celebrował o. Sylwester Pactwa, przewodniczący Zespołu. Po Eucharystii kontynuowaliśmy rozmowy przy „herbacie i ciastku” dzieląc się przeżyciami z minionych rekolekcji, jak również poznając się, gdyż do Zespołu dołączyło w tym roku kilka osób świeckich oraz trzech seminarzystów.

Sobotni dzień rozpoczęliśmy modlitwą myślną według metody św. Alfonsa. Po śniadaniu zaś udaliśmy się w pielgrzymce do położonego nieopodal Lubaszowej – Tuchowa. To właśnie tam, pod czułym spojrzeniem Matki Bożej Tuchowskiej, kształtują swoje powołanie polscy redemptoryści. To także z Tuchowa, przez minionych 30 lat, wyruszały kolejne ekipy na rekolekcje Zespołu Misyjnego „Wschód”. Było więc dla nas oczywiste, aby kolejny już raz w historii Zespołu, zawierzyć to dzieło Matce Bożej Tuchowskiej. Na zakończenie Mszy Św. o. Sylwester Pactwa odczytał akt zawierzenia, po czym wszyscy obecni „Wschodowicze” złożyli swoje podpisy pod aktem. Ostatnie chwile w Tuchowie poświęciliśmy na zwiedzanie misyjnego muzeum oraz szopki, a następnie wróciliśmy na Lubaszową.

Po obiedzie miało miejsce dzielenie jubileuszowego tortu. Po południu zaś odbyła się część „robocza” zjazdu. Podsumowano całoroczną działalność Zespołu, poświęcając najwięcej miejsca omówieniu tegorocznych rekolekcji. Po „pustym” z powodu pandemii roku 2020, w roku bieżącym Zespół przeprowadził dwa turnusy rekolekcji. Pierwsze rekolekcje, od 19 do 23 lipca br. odbyły się w Rumunii, w Nowym Sołońcu (diecezja Jass). W spotkaniach brało udział około 90 dzieci. Drugi turnus, od 17 do 21 sierpnia br. zorganizowano na Litwie, w znanych już Zespołowi Solecznikach Małych (archidiecezja wileńska). W rekolekcjach uczestniczyło około 25 dzieci.

Kolejnym momentem części „roboczej” było zapoznanie się z orędziem papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, zatytułowanym „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Październikowe zjazdy Zespołu odbywają się zawsze w okolicach tygodnia misyjnego, jest to dla nas odpowiedni kontekst, by mówić o misjach i rozpalać serca by głosić Ewangelię. Dodatkowo, poprzez papieskie orędzia, otrzymujemy wsparcie, dzięki czemu możemy trwać w nurcie misyjnej działalności Kościoła.

Tego dnia odbyły się również wybory do Zarządu Zespołu, który wybrano na kolejne trzy lata. Wieczorem zaś świętowaliśmy nasz jubileusz przy stołach, racząc się przysmakami z grilla. W bratersko-siostrzanej atmosferze spędziliśmy ten wieczór rozmawiając, śpiewając czy też grając w gry planszowe. Od godz. 23 rozpoczęła się w kaplicy całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Trwaliśmy przy Panu Jezusie podejmując dobrowolne dyżury.

W niedzielę, po zakończeniu nocnej adoracji modliliśmy się jutrznią. O godz. 9 celebrowaliśmy Mszę Św., której przewodniczył o. Witold Hetnar, członek zarządu Prowincji a także poprzedni wieloletni przewodniczący Zespołu. W homilii o. Witold podkreślił, że przez ostatnich 30 lat wiele rzeczywistości w świecie i Kościele powstawało i zanikało, a Zespół trwa nadal. Warunkiem tego trwania jest wierność charyzmatowi odkrytemu u początków: głosić rekolekcje dla dzieci i młodzieży w krajach byłego ZSRR, a także tych ogarniętych ideologią komunistyczną.

Tak też chcemy czynić, aby wiernie nieść w przyszłość tę skromną pomoc dla Kościoła. Zespół Misyjny „Wschód” rozpoczął kolejny rok swojej działalności. Dziękujemy dobremu Bogu za dzieło ewangelizacyjne, którego jesteśmy udziałem.