Aktualności

Katecheza w III LO w Tarnowie

23 listopada 2018 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie odbyła się katecheza dla młodzieży licealnej. Dwaj członkowie Zespołu Misyjnego „Wschód”: br. Tomasz Marcinek CSsR oraz br. Paweł Głodowicz CSsR przez 5 godzin lekcyjnych prowadziło zajęcia z religii. Nieodzownym elementem katechezy była także obecność dwóch animatorów świeckich, Magdaleny Mazur i Patryka Guta (uczniów tego Liceum), którzy przez swoje świadectwo przybliżali rówieśnikom swój pobyt i pracę na Wschodzie. W zajęciach łącznie wzięło udział 10 klas licealnych. Tematyką katechezy było przybliżenie sytuacji prześladowanego Kościoła w ZSRR  oraz prezentacja Zespołu i Zgromadzenia Redemptorystów. Podczas zajęć animatorzy dziękowali za zeszłoroczną zbiórkę artykułów szkolnych przeprowadzoną w tej szkole i zachęcali do włączenia się w dalszą działalność charytatywną na rzecz dzieci na Wschodzie. Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji, nauczycieli, a nade wszystko do p. Agnieszki Juśko  (naszej animatorki i nauczycielki j. niemieckiego w tejże szkole), która zorganizowała spotkanie z młodzieżą i koordynuje zbiórkę przyborów szkolnych.

br. Tomasz Marcinek CSsR