Aktualności

Niedziela misyjna w Biesiadkach

Niedaleko Brzeska znajduje się pięknie usytuowana miejscowość Biesiadki. 27 października 2019 odbyła się tam niedziela misyjna na rzecz działalności naszego Zespołu. Uczestniczyli w niej animatorzy: Małgorzata Marcke-Rowińska oraz bracia Patryk Reczek i Piotr Mazur wraz z o. Adamem Koślą CSsR, prefektem WSD Redemptorystów w Tuchowie.

Wierni parafii pw. Św. Mateusza zgromadzeni na Mszy Świętej wysłuchali homilii głoszonej przez o. Adama, jak również mieli możliwość poznania działalności Zespołu ze strony animatorów, którzy dzielili się swoim doświadczeniem bycia misjonarzem w krajach dawnego ZSRR. Po każdej Mszy Świętej była możliwość rozmowy oraz udzielenia wsparcia materialnego naszej grupie misyjnej na jej cele.

Serdecznie dziękujemy pasterzowi tej wspólnoty – ks. Kazimierzowi Sroce, który umożliwił organizację tejże niedzieli misyjnej. Swoją modlitewną pamięcią otaczamy naszych dobroczyńców z miejscowości Biesiadki wspierających piękne dzieło ewangelizacji w krajach Europy Wschodniej.

Br. Piotr Mazur CSsR