Aktualności

[zaproszenie] Regionalny zjazd ZM “Wschód” w Krakowie

„Istotnym rysem duchowości misyjnej jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem.” (Redemptoris Missio 88.)

Chrześcijanin-misjonarz, aby w pełni realizować swoje wezwanie do bycia świadkiem Chrystusa, jest zaproszony do wejścia z Nim w głęboką relację. Wówczas ukazuje się piękno bycia Bożym stworzeniem, przez Niego chcianym i upragnionym. To zjednoczenie ze Zbawicielem wiąże się również z gotowością do znoszenia przeciwności i niepowodzeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są gotowi do bycia świadkami Chrystusa na regionalne spotkanie formacyjne Zespołu Misyjnego „Wschód”. Odbędzie się ono u redemptorystów w Krakowie-Podgórzu 14 grudnia 2019 r., a jego  tematem będą słowa „Chrystus wzorem człowieka”.

W skrócie:

Co? Regionalny zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

Gdzie? Dom Zakonny Redemptorystów w Krakowie (ul. Zamoyskiego 56)

Kiedy? 14 grudnia 2019, godzina 10.00

Zgłoszenia można kierować na adres mailowy: zespol.wschod@gmail.com lub pod linkiem do 10 grudnia.

Zespół Misyjny „Wschód” jest grupą apostolską, która przez organizację rekolekcji dla dzieci i młodzieży w krajach Europy Wschodniej aktywnie włącza się w charyzmat Zgromadzenia Redemptorystów, jakim jest praca wśród najbardziej opuszczonych i ubogich. Skupia osoby świeckie (w różnym wieku i różnego zawodu) i konsekrowane (redemptorystów oraz siostry zakonne).

br. Piotr Mazur CSsR, Zespół Misyjny „Wschód”, Tuchów