Aktualności

Nowa świecka misjonarka Najświętszego Odkupiciela

Kolejna członkini Zespołu Misyjnego “Wschód” została Świeckim Misjonarzem Najświętszego Odkupiciela.

Podczas rekolekcji o duchowości redemptorystowskiej w Bardzie na Dolnym Śląsku pani Iwona Stasiowska – miejscowa katechetka i członek Zespołu Misyjnego „Wschód” – została świeckim misjonarzem Najświętszego Odkupiciela.

Odczytanie dekretu i złożenie przyrzeczenia miało miejsce w sobotę 17 czerwca podczas Eucharystii, której przewodniczył o. Prowincjał Janusz Sok CSsR. W swoim kazaniu podkreślił znaczenie współpracy redemptorystów ze świeckimi w różnych dziedzinach działalności ewangelizacyjnej. Zachęcał też do jej pogłębienia i rozwoju, dziękując jednocześnie za piękną inicjatywę wspólnych rekolekcji dla świeckich i redemptorystów poświęconych duchowości św. Alfonsa Marii de Liguori, założyciela redemptorystów.

Mszę św. koncelebrowali: przełożony miejscowej wspólnoty o. Mieczysław Babraj CSsR, prefekt postulatu o. Łukasz Listopad CSsR oraz ojcowie uczestniczący w rekolekcjach o duchowości redemptorystowskiej. W uroczystości wzięli udział: mama i rodzina Iwony, świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela oraz uczestnicy rekolekcji i postulanci.

Gratulujemy pani Iwonie i życzymy wiele zapału do podejmowania wielorakiej służby dla niesienia ludziom obfitego Odkupienia.

o. Sylwester Cabała CSsR, Lubaszowa

*****

Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela zostali ustanowieni przez XXI Kapitułę Generalną Redemptorystów w 1991 r. Stanowią oni najpełniejszy wyraz współpracy i uczestnictwa świeckich w życiu apostolskim Zgromadzenia. Są nimi wierni świeccy o dojrzałej wierze, potwierdzonej świadectwem własnego życia, którzy zostali powołani przez Ducha Świętego, aby pełniej pójść za Chrystusem Odkupicielem. Odczytując to szczególne wezwanie, decydują się, by jako osoby świeckie żyć duchowością redemptorystowską i uczestniczyć w misji redemptorystów.

Składając przyrzeczenie świecki misjonarz Najświętszego Odkupiciela:

– decyduje się na uczestnictwo w duchowości i misji wspólnoty redemptorystowskiej, jaką jest „iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa głosząc słowo Boże ubogim”, wykonywaną zgodnie z priorytetami pastoralnymi Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

– wybiera stałą formę partnerstwa, to znaczy: współpracy i uczestnictwa w życiu apostolskim tej wspólnoty

– podjętą misję wypełnia zgodnie ze świeckim charakterem swojego powołania, „bez względu na warunki życia, obowiązki i okoliczności i we wszystkich tych sytuacjach”.

W Prowincji Warszawskiej Redemptorystów ta forma współpracy istnieje od 2013 roku i obejmuje obecnie 10 osób.

za: redemptor.pl