Aktualności

Rekolekcje o duchowości redemptorystowskiej

W rekolekcjach o duchowości redemptorystowskiej, które odbyły się w Bardzie, wzięły udział przedstawicielki Zespołu Misyjnego “Wschód”: Magdalena Gawryał, Elena Grigoryeva, Justyna Skrzek, Iwona Stasiowska i Agnieszka Szymańska. 

W dniach 15-18 czerwca 2017 w Bardzie na Dolnym Śląsku odbyły się rekolekcje dla świeckich współpracowników i redemptorystów. Uczestniczyli w nich animatorzy i członkowie wspólnot i grup formacyjno-ewangelizacyjnych działających przy parafiach i dziełach prowadzonych przez redemptorystów.

Na rekolekcje przybyli ojcowie: Sylwester Cabała, Paweł Drobot i Grzegorz Gut oraz przedstawiciele następujących wspólnot: Zespołu Misyjnego „Wschód”, SNE Sursum Corda i Wspólnoty „Redemptor” z Krakowa, SNE i Wspólnoty „Pieśń Nowa” z Torunia, Wspólnoty DA „Bacówka” z Torunia, SNE św. Klemensa z Elbląga, „Missio Christi” z Warszawy, Wspólnoty Chrystusa Przemienionego z Lubaszowej, Domowego Kościoła z Głogowa oraz Neokatechumenatu i Zespołu Charytatywnego z Barda. Wśród 29 uczestników rekolekcji było 7 misjonarzy świeckich Najświętszego Odkupiciela. Częściowo w rekolekcjach uczestniczyli również bracia postulanci wraz z o. prefektem Łukaszem Listopadem.

Nauki rekolekcyjne wygłosił o. Adam Kośla, wychowawca i wykładowca teologii duchowości w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Rozważania koncentrowały się wokół postaci i duchowości założyciela redemptorystów i przebiegały pod hasłem „Św. Alfons Liguori – mistrz życia chrześcijańskiego”. O. Adam w sposób pogłębiony a zarazem przystępny przybliżył uczestnikom następujące zagadnienia z duchowości św. Alfonsa: miłość jako podstawowa zasada życia chrześcijanina, obraz Boga jako Ojca miłosiernego i bliskiego, Eucharystia źródłem życia duchowego, kult Serca Jezusa, modlitwa jako środek zbawienia oraz rola Maryi w życiu duchowym.

Jedna z uczestniczek rekolekcji powiedziała, że „najbardziej poruszyło ją to, jak historia życia człowieka wpływa na kształtowanie jego duchowości”. Inna zaś dziękowała, że takie rekolekcje o duchowości redemptorystowskiej się odbyły i zostały tak pięknie poprowadzone. Wyraziła też przekonanie, że dzięki nim postać św. Alfonsa „została odczarowana i stanie się on dla niej duchowym przyjacielem”.

W programie rekolekcji znalazły się: codzienna Eucharystia, konferencje, nabożeństwa, medytacja według św. Alfonsa, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia, różaniec i spotkania w małych grupach. Podczas wspólnego spotkania w sobotni wieczór była też okazja do podzielenia się nowymi inicjatywami ewangelizacyjnymi podejmowanymi we wspólnotach reprezentowanych podczas rekolekcji. Uczestnicy wyrażali pragnienie i zachętę do dalszego rozwoju wspólnot i wzmacniania współpracy w podejmowanych dziełach ewangelizacyjnych.

Dni modlitwy i refleksji w Bardzie zorganizowane przez prowincjalne sekretariaty laikatu i nowej ewangelizacji zakończyły się Eucharystią w Bazylice Nawiedzenia NMP Strażniczki Wiary Świętej.

Uczestnicy postanowili, że kolejne rekolekcje dla animatorów i członków wspólnot z całej Polski odbędą się w Toruniu w dniach 31.05-03.06.2018 roku. Będą miały formę kursu ewangelizacyjnego w oparciu o główne tematy z nauczania założyciela redemptorystów. Już teraz prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu i serdecznie zapraszamy.

o. Sylwester Cabała CSsR, Lubaszowa
za: redemptor.pl