Aktualności

Regionalne spotkanie ZM “Wschód” w Bielsku-Białej

Tradycją „wschodowych” zjazdów stało się już, że na początku nowego roku spotykamy się w Bielsku-Białej u sióstr redemptorystek, które zawsze przyjmują nas z niezwykłą życzliwością i gościnnością. Pierwsze w tym roku regionalne spotkanie odbyło się w sobotę 4 marca i uczestniczyło w nim 16 członków Zespołu Misyjnego „Wschód”. Jednodniowy zjazd jak zwykle okazał się zbyt krótki – bo i rozmowom nie było końca, a i duchowy program naszego dnia skupienia był bardzo napięty.

Centrum naszego spotkania stanowiła Eucharystia, mieliśmy również szansę wsłuchać się w rytm codziennego życia sióstr, towarzysząc im w modlitwie różańcowej i brewiarzowej. Znalazła się też chwila na rozmowę, podczas której mogliśmy trochę lepiej poznać siostry, i na spacer pod Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, skąd rozpościera się piękny widok na całe miasto.

Nasze spotkanie było też okazją do pochylenia się nad tematyką naszych tegorocznych rekolekcji wakacyjnych, których patronką będzie Maryja – w stulecie objawień fatimskich przypadające w 2017 r. Bracia Tymoteusz Macioszek i Piotr Mazur w swoich konferencjach przybliżyli nam dogmaty związane z życiem Matki Bożej i tradycję jej kultu w Kościele katolickim, a także historię objawień w Fatimie i ich przesłanie – wciąż aktualne dla wszystkich wierzących, a w sposób szczególny ważne dla pracy misyjnej na Wschodzie.

Ojciec Witold opowiedział nam także o nowych wyzwaniach, jakie już w najbliższych miesiącach czekają Zespół Misyjny „Wschód” – jeszcze przed wakacyjnymi rekolekcjami pojedziemy do Grodna, by poprowadzić dzień skupienia dla tamtejszych katechetów i animatorów grup młodzieżowych. Wspólnie z nimi spróbujemy, w duchu inspiracji i wzajemnej modlitwy, zawiązać białoruską gałąź „Wschodu”, wierząc, że podejmą oni zadanie dalszej ewangelizacji Białorusi.

Gabriela Dul