Aktualności

Zakończenie zbiórki materiałów w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie

29 stycznia dwóch braci kleryków redemptorystów z naszego Zespołu odebrało zebrane przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie materiały szkolno-biurowe. Bracia spotkali się z dyrektorem szkoły oraz Samorządem Uczniowskim i w imieniu Zespołu wręczyli podziękowania za współpracę i gotowość do wsparcia naszej grupy misyjnej.

Zbiórka prowadzona w III LO w Tarnowie poprzedzona była prezentacją Zespołu w trakcie katechezy 13 grudnia 2017 roku.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Janowi Rybie za otwartość i życzliwość względem Zespołu i naszej działalności. Wyrazy wdzięczności składamy Filipowi Olszówce, przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiemu za koordynowanie zbiórki oraz Samorządowi za zaangażowanie się w sprawne jej przeprowadzenie. Chcemy zapewnić całą społeczność Szkoły o naszej pamięci w modlitwie.

br. Piotr Mazur CSsR
fot. Katarzyna Kłeczek