Aktualności, Działalność, Zjazdy

61. Ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

W dniach od 29 kwietnia do 2 maja odbył się 61. Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”. Tym razem członkowie Zespołu przybyli do Krynicy-Zdrój, aby ucieszyć się swoją obecnością i przygotować się do wakacyjnych rekolekcji.

W naszym planie dnia nie zabrakło codziennych Eucharystii, wspólnych modlitw oraz spotkań przy kawie i herbacie. Tradycją jest, że podczas majowego zjazdu mamy możliwość wysłuchania konferencji. W tym roku pochyliliśmy się nad tematem „Nowych duchowości”, a zagadnienie to przybliżył nam o. Sylwester Pactwa CSsR. Po konferencji mieliśmy możliwość pracy w grupach, gdzie zajęliśmy się wstępnym przygotowaniem wakacyjnych katechez.

Każdy taki zjazd jest dla nas możliwością spotkania się, nawiązania relacji oraz podzielenia swoim doświadczeniem posługi w Kościele. W tym roku na zjazd przyjechali wyjątkowi goście – pierwsi członkowie Zespołu Misyjnego „Wschód”. Podczas tego spotkania usłyszeliśmy o początkach tworzenia się Zespołu, pierwszych wyjazdach na rekolekcje, a także o problemach z jakimi borykali się Wschodowicze. Po tym spotkaniu wiemy jedno – wspólnie uczestniczymy w jednym dziele, niezależnie od niepowodzeń czy trudności.

Bez wątpienia wyjechaliśmy z Krynicy-Zdrój umocnieni i pełni wdzięczności za naszą wspólnotę. Mimo, że pochodzimy z różnych rejonów Polski to łączy nas jedna misja, do której posłał nas Chrystus.

Paulina Jeżakowska, Toruń