Aktualności, Działalność

Wyjazd na Ukrainę

We wtorek, 28 czerwca 2022, udaliśmy się z jednodniową wizytą na Ukrainę. Z powodu wciąż trwających tam działań wojennych rekolekcje przewidziane na tegoroczne wakacje zostały odwołane. Chcieliśmy więc choć przez chwilę spotkać się z dziećmi i młodzieżą, obiecując im, że jeśli będzie to tylko możliwe, to w przyszłym roku przyjedziemy na rekolekcje.

W Błozwi spotkaliśmy się z proboszczem, ks. Michałem. Przedstawiliśmy pokrótce na czym polega praca Zespołu, a także przekazaliśmy drobne podarunki dla dzieci.

W Miżyńcu, wraz z proboszczem ks. Zbigniewem oraz dziećmi z parafii, odprawiliśmy mszę św. Tam również zostawiliśmy trochę szkolnych przyborów.

Na końcu odwiedziliśmy Trzcieniec. Proboszcz, ks. Krzysztof, wraz z liczną grupą dzieci oczekiwali na nas w kościele. Tam też pomodliliśmy się i skierowaliśmy do uczestników krótkie słowo. Także oni otrzymali podarunki w postaci przyborów szkolnych.

Cieszymy się, że przynajmniej w taki sposób mogliśmy podtrzymać naszą więź z tymi parafiami wierząc, że dane nam będzie już wkrótce przybyć na regularne rekolekcje Zespołu Misyjnego “Wschód”.

Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy – Chrystusa (Kol 4,2-3).