Aktualności

„Chrystus jako wzór człowieka”

W życiu chrześcijanina, szczególnie misjonarza, niezwykle ważne jest to, by naśladować Chrystusa, który jest prawdziwym wzorem człowieka. Temat ten – Chrystus wzorem człowieka – towarzyszył uczestnikom regionalnego spotkania formacyjnego Zespołu Misyjnego „Wschód”, które odbyło się 14 grudnia 2019 w Krakowie. Krakowski klasztor redemptorystów szeroko otworzył swoje podwoje dla 25 osób, które przyjechały z różnych stron Polski, jak również z zagranicy. Zagadnienie, […]

Aktualności

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Ryglicach

W dniu 09.12.2019 r. członkowie naszej grupy misyjnej – bracia Tomasz Marcinek CSsR i Norbert Żukliński CSsR, odwiedzili Szkołę Podstawową im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach, aby spotkać się z uczniami i gronem pedagogicznym i zaprezentować zebranym działalność Zespołu Misyjnego „Wschód”. Wydarzeniem tym zapoczątkowali akcję pomocy duchowej i materialnej w postaci zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z krajów byłego Związku Radzieckiego. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za zaproszenie […]

Aktualności

Niedziela misyjna w Kopenhadze

17 listopada 2019 r., Zespół Misyjny „Wschód” przeprowadził niedzielę misyjną w Kopenhadze, dokąd udaliśmy się na zaproszenie ojców redemptorystów tam pracujących. Ojcowie pochodzący z Polski prowadzą parafię pw. św. Anny, gdzie opieką duszpasterską objęci są katolicy różnych narodowości, liturgia zaś sprawowana jest w językach duńskim, polskim i angielskim. Do Kopenhagi udało się czterech przedstawicieli Zespołu: o. Sylwester Pactwa, br. Tomasz Marcinek, Agnieszka Szymańska i Michalina Truchan. Podobnie […]

Aktualności

[zaproszenie] Regionalny zjazd ZM “Wschód” w Krakowie

„Istotnym rysem duchowości misyjnej jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem.” (Redemptoris Missio 88.) Chrześcijanin-misjonarz, aby w pełni realizować swoje wezwanie do bycia świadkiem Chrystusa, jest zaproszony do wejścia z Nim w głęboką relację. Wówczas ukazuje się piękno bycia Bożym stworzeniem, przez Niego chcianym i upragnionym. To zjednoczenie ze Zbawicielem wiąże się również z gotowością do znoszenia przeciwności i niepowodzeń. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są gotowi do bycia świadkami Chrystusa na regionalne spotkanie […]

Aktualności

Niedziela misyjna w Biesiadkach

Niedaleko Brzeska znajduje się pięknie usytuowana miejscowość Biesiadki. 27 października 2019 odbyła się tam niedziela misyjna na rzecz działalności naszego Zespołu. Uczestniczyli w niej animatorzy: Małgorzata Marcke-Rowińska oraz bracia Patryk Reczek i Piotr Mazur wraz z o. Adamem Koślą CSsR, prefektem WSD Redemptorystów w Tuchowie. Wierni parafii pw. Św. Mateusza zgromadzeni na Mszy Świętej wysłuchali homilii głoszonej przez o. Adama, jak również mieli […]

Aktualności

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Siedliskach k. Bobowej

25 października 2019 roku bracia Piotr Mazur i Tomasz Marcinek wzięli udział w katechezie misyjnej w Szkole Podstawowej w Siedliskach koło Bobowej. Nasze spotkanie miało głównie na celu pokazanie dzieciom i młodzieży działalności naszego Zespołu oraz podzielenie się doświadczeniem z tegorocznych rekolekcji. Była również okazją do podziękowania za dotychczasową pomoc w organizacji rekolekcji w postaci organizacji zbiórki przyborów szkolnych – uczniowie i nauczyciele z tej placówki w ubiegłym roku okazali wielką […]

Aktualności

Różaniec z dziećmi w tygodniu misyjnym w Tuchowie

Tydzień misyjny to czas, w którym staramy się zaszczepić w ludziach świadomość odpowiedzialności za misje, bez względu na okoliczności życia. 24 października 2019 w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej br. Patryk Reczek CSsR opowiadał dzieciom o działalności Zespołu Misyjnego „WSCHÓD”. Towarzyszyły temu zdjęcia z tegorocznych rekolekcji przeprowadzonych przez nasz Zespół. Zwieńczeniem tej prezentacji była modlitwa różańcowa w intencji misji i misjonarzy. W Kościele każdy jest misjonarzem. Również jego najmłodsi członkowie! br. Patryk Reczek […]

Aktualności

58. ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego “WSCHÓD”

W weekend od 18 do 20 października 2019 roku odbył się kolejny, 58. ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego WSCHÓD. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz gościliśmy w Domu Rekolekcyjnym Redemptorystów w Lubaszowej. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób świeckich oraz bracia redemptoryści. Podstawowym celem zjazdu było podsumowanie rekolekcji, które Zespół zorganizował i przeprowadził w ostatnie wakacje. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w piątek wieczorem. Modlitwie podczas Eucharystii […]

Aktualności

Spotkanie ze świeckimi misjonarzami Najświętszego Odkupiciela z Portugalii

Okazuje się, że obecnie odległości dzielące ludzi nie są przeszkodą nie do pokonania. W czwartkowy wieczór, 17 października, przedstawiciele grup apostolskich działających przy Seminarium Redemptorystów w Tuchowie: Zespołu Misyjnego „WSCHÓD”, Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji” oraz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja, spotkali się z José Silva Oliveira i Teresą Ascensão – małżeństwem świeckich misjonarzy redemptorystów z Porto (Portugalia). Była to wspaniała okazja do podzielenia się swoim doświadczeniem życia […]